Telepathie

Hooggevoeligheid komt voor in vele soorten, maten, vormen, geuren, en kleuren. Wanneer je je bewust (of onbewust) afstemt op iemand, kan er op allerlei manieren informatie bij jou binnenkomen. De manier waarop je deze informatie binnenkrijgt is heel persoonlijk en hangt vooral af welk pakket aan talenten jij in huis hebt. Je kunt bijvoorbeeld emoties voelen van die ander, waarvan je weet dat ze niet van jezelf zijn. Of je kunt dingen zien die helemaal niet zichtbaar zijn in de fysieke 3D wereld. Of je vangt gedachten of beelden op uit de geest van anderen. Deze laatste vorm van informatieoverdracht noemen we telepathie.

Mensen hebben vaak een overdreven beeld van telepathie: de meesten kennen het van films en series als een soort superkracht waarbij iemand het vermogen heeft om alle gedachten van een willekeurige persoon woord voor woord af te luisteren. In een enkel geval kan dit zo werken, maar soms is het ook een stuk subtieler: je denkt aan iemand en spontaan word je door diegene gebeld, je weet opeens precies wat iemand gaat zeggen, of je voelt dat je je agenda vrij moet houden en iemand komt spontaan op bezoek.

Wanneer je je bewust wordt van deze momenten, en ze leert herkennen, dan kun je er op gaan vertrouwen en kun je het zelfs bewust gaan gebruiken! Dit is misschien wel het uiteindelijke doel van telepathie: een vorm van communicatie waarbij mensen hun gedachten of beelden direct op elkaar overbrengen zodat er geen ruimte is voor misvattingen. Doordat de communicatie verloopt met beelden, gaat het ook veel sneller en is het veel completer.

We zijn allemaal geboren met dit vermogen, maar doordat we als kind merken dat de wereld om ons heen niet reageert wanneer je telepathisch contact wilt leggen, ”verleren” we het een beetje. Wanneer kinderen telepathie gebruiken en ouders dit niet oppikken kan dit tot typische taferelen leiden: ”Mama ik zei toch dat ik bij … ging spelen!” of ”Dat heb je al vijf keer gezegd”. Het kind heeft in dit voorbeeld misschien wel helemaal niets gezegd met woorden, maar heeft het signaal wel heel duidelijk uitgezonden en gaat er gewoon vanuit dat de ouders dat begrijpen. Herkenbaar..?

Ervaringsverhalen