Stichting HeartNav is een ANBI

Ons doel is het ontwikkelen en verspreiden van laagdrempelige kennis en ervaringen over hoog gevoelige jongeren en nieuwetijdskinderen / -jongeren voor een zo groot mogelijk publiek. HeartNav is opgezet door de doelgroep zelf (voor en door jongeren), maar we willen nadrukkelijk ook ouders en professionals bereiken met deze informatie. We bereiken ons doel via het delen van ervaringsverhalen, praktische tips, het opzetten van een buddy-systeem en het (laten) maken van video’s.

ANBI

HeartNav is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). HeartNav heeft geen winstoogmerk. HeartNav hoeft daarom geen schenk- of erfbelasting te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Het bedrag dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan HeartNav.

Bovendien mogen donateurs van ANBI’s hun giften van de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Kijk voor meer informatie over aftrekken van giften op de website van de Belastingdienst of bel met de Belastingtelefoon 0800 – 0543.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Ans Tros, voorzitter
Jaap Vermuë, secretaris / penningmeester
Kim Klasens, lid

Naast het bestuur is een team van jongeren actief die deze website hebben opgezet en verder bijhouden en een grotere groep jongeren die betrokken zijn bij het schrijven van ervaringsverhalen of in hun rol als buddy.

Terugblik en vooruitblik

Op 7 april 2015 is de Stichting HeartNav officieel opgericht. In 2015 hebben we hard gewerkt aan het maken van plannen, het uitbreiden van ons team en de voorbereidingen voor de website. Het team kwam maandelijks bij elkaar en we hebben tussendoor veel geschreven, interviews gehouden en we hebben intensieve gesprekken gevoerd over wat hooggevoeligheid voor onszelf betekent en hoe wij hiermee om zijn gegaan. Dit inspireerde ons nog meer om deze site te maken voor andere jongeren, met handvatten over hoe zij om kunnen gaan met hun hooggevoeligheid.
23 maart 2016 was de grote dag. Die middag hebben we een eerste meeting gehad voor onze buddy’s en hierna is onze website feestelijk gelanceerd met het team en veel medeschrijvers, therapeuten en andere betrokkenen. Met een ‘social media bomb’ is de site in korte tijd bij veel mensen op het scherm gekomen. De rest van 2016 hebben we hard gewerkt om de site verder te vullen en om via Facebook zoveel mogelijk jongeren te bereiken.

We krijgen veel positieve reacties op onze activiteiten, maar we realiseren ons ook dat we de eerste 2 jaar van ons bestaan nog steeds veel minder jongeren bereiken dan we wensen. Wij willen er helemaal voor gaan om HeartNav de komende jaren nog meer op de kaart te zetten. In het Beleidsplan HeartNav 2017-2018 kun je meer lezen over onze plannen.

Financiële verantwoording

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Wel kan zij aantoonbaar gemaakte onkosten in het kader van de functie declareren. Het team en de buddy’s werken zoveel mogelijk ‘als vrijwilliger’, waarbij gemaakte kosten worden gedeclareerd. Wij ambiëren onze projecten te laten financieren via donaties en schenkingen.

2015 is het eerste jaar dat HeartNav actief is geweest. Het financieel jaarverslag van 2015 vind je hier.
Het financieel jaarverslag van 2016 kun je hier vinden.

Contact

We zijn bereikbaar via onze contactpagina of via post of mail:

Postadres Stichting HeartNav: Lekdijk West 36, 3961 MD Wijk bij Duurstede
Triodosbank: NL 74 TRIO 0390464058
KvK: 63070901
RSIN: 8550779484