Wil jij ons buddy-team versterken?
Ben jij…..?

Een buddy is iemand (zoals jij bijvoorbeeld? 🙂 ) die ondertussen al wat meer vertrouwd is met zijn of haar eigen ‘anders zijn dan de gemiddelde leeftijdsgenoot’. Die steeds beter snapt wat hooggevoeligheid betekent, die zelf ervaring heeft met andersoortige activiteiten dan de normale disco, die graag gesprekken voert die echt ergens over gaan, die ook begrijpt en soms uit ervaring weet dat er hele andere routes zijn om gelukkig te worden dan een goede opleiding en een nette baan, waarvoor liefde een veel bredere betekenis heeft dan ‘verliefd zijn’, die van binnenuit weet wat het is als je soms persoonlijk in de puree zit, maar ook geleerd heeft om hier weer uit te komen! En vooral iemand die ook bereid is en het leuk vindt om anderen net dat zetje in de rug te geven, waardoor zij ook een stap verder komen.

Voor wie?

Voor jongeren die op de HeartNav website komen en behoefte hebben aan persoonlijk contact met iemand die hen begrijpt of verder op weg kan helpen. Zij kunnen in de lijst van buddy’s kijken of er iemand is waarbij ze een goed gevoel hebben.

Wat vragen wij van jou als buddy?

Je hebt contact met de persoon waar jij buddy voor bent. Hoe je dat doet laten we helemaal aan jou zelf over. Je kunt bellen of skypen, maar je kunt ook een afspraak maken om bijvoorbeeld een keer samen te gaan wandelen.

Je bent nadrukkelijk geen hulpverlener of therapeut, meer een ‘wegwijzer’: iemand die de weg al een beetje weet in ‘nieuwe jongeren activiteiten-land’, die bijvoorbeeld kan vertellen over de YMG website, jongerenkampen, goede sites om te bezoeken, etc. Je bent niet verantwoordelijk dat het goed gaat met de persoon waar je buddy voor bent, je hoeft ook niet te gaan ‘trekken’. Je bent vooral iemand die goed kan luisteren, zijn eigen verhaal kan vertellen en het op tijd aanvoelt als iemand professionelere hulp nodig heeft.

Vermelding op de site

Als je Heartnav-buddy wordt, sta je op de site met een kleine foto en een kort profiel met je naam, woonplaats (of regio), wat je gedaan hebt en wat je doet in je dagelijks leven, waar je hart naar uitgaat en wat je zou kunnen betekenen voor de ander. Hier kun je bijvoorbeeld vermelden waar jij ervaring mee hebt, of wat het belangrijkste is wat jij in de afgelopen jaren heb geleerd. Schrijf je verhaal open en persoonlijk, zodat de bezoekers van de site ook kunnen voelen we bij hen resoneert. Ze kunnen ook hun vraag opsturen, zodat wij als HeartNav een keus maken wie hierbij het beste past.

Wat doet HeartNav voor jou als buddy?

Wij organiseren 1 of 2 x per jaar een bijeenkomst voor buddy’s, waarin je wordt ondersteund in je rol als buddy, een soort buddy training dus.
Op de website staan duidelijke ‘buddy spelregels’, die helpen om de connectie met de persoon waar jij buddy voor bent zuiver te houden. En je kunt natuurlijk altijd iemand van het team bellen of mailen als je ergens tegenaan loopt.

We hopen van harte dat je meedoet als buddy!

Spelregels voor buddy’s

Jullie kunnen natuurlijk voor een groot deel samen bepalen of, hoe en wat jullie samen doen. Wel is het belangrijk om je aan een paar basisregels te houden:

Gelijkwaardigheid
Jullie zijn eigenlijk gewoon twee mensen die af en toe met elkaar afspreken om ervaringen uit te wisselen. Het is dus ook de bedoeling dat jullie allebei evenveel energie in de ontmoetingen stoppen én er evenveel uit halen.

Bespreek je verwachtingen
Jij hebt ideeën over hoe het contact tussen jou en je buddy verloopt, maar misschien heeft je buddy daar wel een heel ander beeld van. Bespreek daarom van tevoren wat je van elkaar verwacht. Ook als jullie elkaar al wat langer kennen, is het fijn om af en toe even te checken of jullie nog op één lijn zitten.

Een buddy is geen therapeut
Natuurlijk heeft de HeartNav-buddy wat meer ervaring met hooggevoeligheid en kan hij/zij met dingen helpen, maar hij is geen professionele hulplijn. Hij/zij gebruikt zijn eigen ervaringen om tips te geven of gewoon over dingen te praten. Als je meer hulp nodig hebt, is het goed om een coach of therapeut in te schakelen.

IMG_0236